Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019, 9:58:52 πμ
Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2018 20:15

Στις περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα οι τρεις τοπικές κοινότητες του λεκανοπεδίου

Γράφτηκε από τον
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Είναι αναγκαίο  για την ορθή ενημέρωση των αναγνωστών μας να επισημάνουμε ότι στην πρόταση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης - που η προθεσμία διαβούλευσης εκπνέει, υπάρχει ειδική διάταξη που ορίζει πέραν των ορεινών και των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς, κι εκείνες που αντιμετωπίζουν ειδικά μειονεκτήματα . Κι ένα από τα κριτήρια υπαγωγής είναι να εφάπτονται σε χερσαία σύνορα.


Επομένως παρότι οι τοπικές κοινότητες Μουριών, Σ. Μουριών και Μυριοφύτου απεντάσσονται από το εν ισχύι καθεστώς των μειονεκτικών περιοχών, χωρίς να εντάσσονται στις αντίστοιχες των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς, υπάρχει η σχετική πρόνοια ώστε να ενταχθούν στο καθεστώς των περιοχών με ειδικά μειονεκτήματα, ώστε να λαμβάνουν όποια εξισωτική αποζημίωση καθοριστεί.
Αντιγράφουμε λοιπόν από το κείμενο της διαβούλευσης:
Με βάση την παράγραφο 4 του άρθρου 32 Καν(ΕΕ) 1305/2013, μπορούν να καθοριστούν περιοχές, πέραν των ορεινών και αυτών που υπόκεινται σε άλλους φυσικούς περιορισμούς, «[…] εάν αντιμετωπίζουν ειδικά μειονεκτήματα και η διαχείριση γης πρέπει να συνεχισθεί προκειμένου να διατηρηθεί ή να βελτιωθεί το περιβάλλον, να διατηρηθεί η ύπαιθρος, να διαφυλαχθεί το τουριστικό δυναμικό της περιοχής ή να προστατευθεί η ακτογραμμή.
Στις περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα συγκαταλέγονται οι γεωργικές περιοχές εντός των οποίων οι φυσικές συνθήκες παραγωγής είναι παρόμοιες και η συνολική έκταση των οποίων δεν υπερβαίνει το 10 % της έκτασης του συγκεκριμένου κράτους μέλους.»
Με βάση αυτή τη διάταξη και με σκοπό τη διατήρηση της υπαίθρου ή/και τη διαφύλαξη του τουριστικού δυναμικού,ορίζονται ως περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα:
• οι περιοχές της Θράκης που δεν εμπίπτουν σε κάποιον από τους λοιπούς χαρακτηρισμούς·
• οι περιοχές της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας που εφάπτονται στα χερσαία σύνορα και δεν εμπίπτουν σε κάποιον από τους λοιπούς χαρακτηρισμούς·
• οι νησιωτικές περιοχές που δεν εμπίπτουν σε κάποιον από τους λοιπούς χαρακτηρισμούς, και συγκεκριμένα Δημοτικές / Τοπικές κοινότητες των νησιών της Περιφέρειας Αττικής, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Υποθέτουμε βάσιμα ότι ο όρος "χερσαία σύνορα" θα ερμηνευθεί διασταλτικά ώστε πέραν της τοπικής κοινότητας Σ. Μουριών εντάσσονται και οι Τ.Κ. Μουριών και Μυριοφύτου που εφάπτονται δια της λίμνης Δοϊράνης με την ΠΓΔΜ. (τυπικά δεν είναι χερσαία τα σύνορα).
Ενόψει των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι από τη νέα οριοθέτηση ορεινών, και περιοχών με φυσικούς περιορισμούς και ειδικών μειονεκτημάτων, στο ν. Κιλκίς ο μεν δήμος Κιλκίς είναι συνολικά ωφελημένος καθώς εντάσσεται και η δημοτική κοινότητα Κιλκίς, που μόνη αυτή είναι εκτός του υφιστάμενου καθεστώτος ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, ενώ στους χαμένους είναι, όπως καταγράψαμε στο αρχικό μας ρεπορτάζ η πεδινή Παιονία, καθώς Αξιούπολη, Ευρωπός, Άγιος Πέτρος και Μεσιά απουσιάζουν από τον χάρτη με τις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς και επομένως τίθενται εκτός εξισωτικής.