Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018, 10:29:53 μμ
Κυριακή, 12 Νοεμβρίου 2017 22:34

Διπλή συνεδρίαση του Δ.Σ. Κιλκίς

Γράφτηκε από τον
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου, ώρα 18.οο το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς και στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται τα ακόλουθα θέματα:


Θέμα 1ο    Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Κιλκίς, έτους 2017 ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Ν.
Θέμα 2ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Εκπαιδευτικής Δράσης: "Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων, Αποτελεσματικής Συνεργασίας και Αντιμετώπισης Κρίσεων" του έργου με τίτλο: "Παροχή υπηρεσίας για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων δια βίου μάθησης σε ενήλικες του Δήμου, χρηματοδότησης από έσοδα του προγράμματος λαϊκής επιμόρφωσης (ΠΡΩΗΝ ΝΕΛΕ)" ΕΙΣΗΓΗΣΗ:  Σπανού Ελευθερία
Θέμα 3ο Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα CIVITAS 2020 με τίτλο: "CIVITAS call for peer-to-peer exchange", δράση 2: "Study Visit", που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά τον τομέα της Βιώσιμης Κινητικότητας ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Σπανού Ελευθερία
Θέμα 4ο Αναμόρφωση [29η] Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2017 ΕΙΣΗΓΗΣΗ:  Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος
Θέμα 5ο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του Έργου "Κατασκευή - Αναβάθμιση - Αποκατάσταση οδοποιίας, κρασπέδων και πλακοστρώσεων Δ.Ε. Κρουσσών, Δ.Ε. Δοϊράνης, Δ.Ε. Γαλλικού, Δ.Ε. Πικρολίμνης του Δήμου Κιλκίς" [ΑΜ: Μ10/2016 Δ.Τ.Υ.]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος
Θέμα 6ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του Έργου "Κατασκευή - Αναβάθμιση - Αποκατάσταση οδοποιίας, κρασπέδων, και πλακοστρώσεων Δ.Ε. Κιλκίς του Δήμου Κιλκίς" [ΑΜ: Μ6/2016 Δ.Τ.Υ.]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ:  Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος
Θέμα 7ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου: "Κατασκευή Τεχνικών στη Δ.Ε. Χέρσου" [ΑΜ: Μ25/2015 Δ.Τ.Υ.]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος
Θέμα 8ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: "Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε. Μουριών" [ΑΜ: Μ47/2013 Δ.Τ.Υ.]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ:  Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος
Θέμα 9ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: "Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε Δοϊράνης" [ΑΜ: Μ7/2012 Δ.Τ.Υ.]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ:  Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος
Θέμα 10ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: "Αντικατάσταση τοιχείου στήριξης και οδοστρώματος δημοτικής οδού περιοχής γηπέδου οικισμού Καμπάνη" [ΑΜ: 205/2010 Τ.Υ.Δ.Κ]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος
Θέμα 11ο Υποβολή αιτήματος, προς τη διοίκηση του ΟΑΕΔ, για την παραχώρηση, κατά χρήση, του κτηρίου της πρώην Εργατικής Εστίας επί της οδού Καραολή και Δημητρίου 6 στην πόλη του Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Εντεταλμένη Σύμβουλος Αναστασιάδου Ελένη
Θέμα 12ο Έγκριση ματαίωσης της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την Ομάδα 3: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΔΗΣΗΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΝΣΟΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ" [Π/Υ 676,40€}  και την Ομάδα 12: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ" [Π/Υ 3.498,04€} του διαγωνισμού της σύμβασης "Συντήρηση - επισκευή οχημάτων του Δήμου και προμήθεια ανταλλακτικών για το έτος 2017" [ΑΜ: Π10/2017 Δ.Τ.Υ. / Π/Υ: 416.000,00€  / ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ - ΑΔΣ: 166/2017 - ΑΟΕ: 132/2017 | 211/2017 | 224/2017 | 256/2017]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ:  Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος
Θέμα 13ο Διαγραφή χρεών
ΕΙΣΗΓΗΣΗ:  Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος
Θέμα 14ο Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών
ΕΙΣΗΓΗΣΗ:  Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος
Θέμα 15ο Έγκριση δαπανών & διάθεση (ψήφιση) - "ανάληψη υποχρέωσης" / δέσμευση εγγεγραμμένων πιστώσεων του Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017 [για προμήθεια πολύχρωμων σημαιών - γιρλάντα για στολισμό της πόλης]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αντιδήμαρχος Τσαντάκης Δημήτριος
Θέμα 16ο Δωρεάν παραχώρηση, κατά χρήση, ακινήτου, ιδιοκτησίας του Δήμου Κιλκίς, στο Σύλλογο με τίτλο: "Περιβαλλοντικός Σύλλογος Περιπατητών Κιλκίς"
ΕΙΣΗΓΗΣΗ:  Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος
Θέμα 17ο Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο /τη δραστηριότητα με τίτλο: "Διαβίβαση για γνωμοδότηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση εκμετάλλευσης λατομείου αργίλου πλινθοκεραμοποιίας, σε ιδιωτική έκταση εμβαδού 14,00 στρεμ. στη θέση "Αλογα'' της περιοχής Αγροκτήματος Γαλλικού, της ΔΕ Γαλλικού, του Δ. Κιλκίς, ΠΕ Κιλκίς (υποκατηγορία Α2 - ομάδα 5η- Εξορυκτικές εγκαταστάσεις με Α/Α 03)
ΕΙΣΗΓΗΣΗ:  Αντιδήμαρχος Τσαντάκης Δημήτριος
Θέμα 18ο Έγκριση ή μη διενέργειας ψυχαγωγικών παιγνίων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος "Καφενείο" της κ. Λιμπαδέ Θεοχάρη που βρίσκεται επί της οδού Αριστείδου 3 στην πόλη του Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Εντεταλ. Σύμβουλος Πεντζερετζής Πρόδρομος
Θέμα 19ο Έγκριση μεταβίβασης άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών (αίτ: Μποτίτσης Σταμάτιος)
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Εντεταλ. Σύμβουλος Πεντζερετζής Πρόδρομος
Θέμα 20ο Έγκριση ανανέωσης παραγωγικής άδειας (δημοτών) πωλητών που συμμετέχουν στις λαϊκές αγορές του Δήμου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων: Εντεταλμένος Σύμβουλος Πεντζερετζής Πρόδρομος
Θέμα 21ο Έγκριση Τιμολογιακής Πολιτικής έτους 2018 της Επιχείρησης με την επωνυμία: "Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Κιλκίς (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)"
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Αναστασιάδου Ελένη

Δεύτερη συνεδρίαση
Αμέσως μετά την εν λόγω συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει εκ νέου με ώρα έναρξης την 20.οο λμε μοναδικό θέμα: Ψήφιση Προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Κιλκίς, έτους 2018