Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2019, 9:49:29 μμ
Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018 14:00

Στις 6 το απόγευμα της Πέμπτης ξεκινά η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας της ΝΔ κατά της κυβέρνησης

Γράφτηκε από τον
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Σήμερα πριν το πέρας της συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, όπου συζητείται το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα της τέταρτης αξιολόγησης αναμένεται να καταθέσει η ΝΔ την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.


Σύμφωνα με πληροφορίες, σε κάθε περίπτωση η πρόθεση εκ μέρους της κυβερνητικής πλειοψηφίας, είναι να έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση το αργότερο έως το βράδυ του Σαββάτου, προκειμένου ο κ. Τσίπρας να έχει την δυνατότητα να παραστεί στις Πρέσπες την επομένη ημέρα, όπου θα γίνει η τελετή μονογραφής της συμφωνίας μεταξύ των ΥΠΕΞ των δυο χωρών.

Ωστόσο, κύκλοι της ΝΔ εξέφραζαν την δυσφορία τους σχετικά με την σύμπτυξη των διαδικασιών. Ο Κανονισμός της Βουλής προβλέπει διάρκεια «μέχρι τρεις ημέρες». Και ναι μεν η διήμερη διάρκεια δεν αντίκειται στον Κανονισμό, ωστόσο, είθισται πάντα οι συζητήσεις επί των προτάσεων δυσπιστίας να διαρκούν ένα τριήμερο.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής (άρθρο 142) «η Boυλή μπoρεί με απόφασή της να απoσύρει την εμπιστoσύνη της από την κυβέρνηση ή από μέλoς της ύστερα από πρόταση δυσπιστίας», η οποία πρέπει να υπογράφεται από το 1/6 τουλάχιστον των βουλευτών, δηλαδή από 50 βουλευτές και υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Βουλής.

Ο Κανονισμός προβλέπει ότι κατόπιν η Boυλή διακόπτει τις εργασίες της για δύo ημέρες, εκτός αν η κυβέρνηση ζητήσει να αρχίσει αμέσως η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας και τελειώνει το αργότερο μέχρι τα μεσάνυχτα της τρίτης ημέρας από την έναρξη της συζήτησης με oνoμαστική ψηφoφoρία.

Πρόταση δυσπιστίας γίνεται δεκτή μόνo αν εγκριθεί από την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των βoυλευτών. Σημειώνεται ότι πρόταση δυσπιστίας δεν μπoρεί να υπoβληθεί πριν περάσει εξάμηνo από την απόρριψη πρoηγoύμενης όμoιας πρότασης, εκτός αν υπoγράφεται από την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών.

Πηγή: Το Βήμα