Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019, 5:41:52 μμ
Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018 20:00

Το ψηφιακό οργανόγραμμα της δημόσιας διοίκησης

Γράφτηκε από τον
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Έως τις 31 Μαΐου θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί το ψηφιακό οργανόγραμμα, οι θέσεις και τα ειδικά περιγράμματα των θέσεων εργασίας των φορέων του Δημοσίου. Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία εκδόθηκε σήμερα, δίνονται αναλυτικές οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του Ψηφιακού Οργανογράμματος της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


Σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4440/2016, δημιουργείται, σε βάση δεδομένων, το «Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης», στο οποίο αποτυπώνονται η διάρθρωση και η στελέχωση όλων των φορέων του Δημοσίου, δηλαδή υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α` και β` βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Υπενθυμίζεται πως στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα περιλαμβάνονται όλες οι οργανικές μονάδες των ως άνω φορέων, οι υπάλληλοι σε κάθε οργανική μονάδα καθώς και τα αντίστοιχα περιγράμματα θέσεων εργασίας. Για τη δημιουργία και διαχείριση του Ψηφιακού Οργανογράμματος δημιουργήθηκε ειδική εφαρμογή, η οποία έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του ελληνικού Δημοσίου. Σε αυτή την εφαρμογή ο κάθε φορέας καλείται να αποτυπώσει το οργανόγραμμά του, τις θέσεις προσωπικού που έχουν κατανεμηθεί στις οργανικές μονάδες του καθώς και τα περιγράμματα θέσεων εργασίας αυτών.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η μη έγκαιρη ολοκλήρωση των σχετικών προαπαιτούμενων ενεργειών δε θα επιτρέψει την ένταξη του εκάστοτε φορέα στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας.

Πηγή: Το Βήμα