Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2019, 8:06:15 πμ

Οι διοικητικές μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιούνται τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα στοχεύουν πρωταρχικά στην αποκέντρωση του κράτους και στην ενδυνάμωση της περιφέρειας και των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κανείς δεν αμφισβητεί τις προσπάθειες που έγιναν για την υπέρβαση του συγκεντρωτισμού στην Ελλάδα, που παραμένει ωστόσο η πιο συγκεντρωτική χώρα της Ευρώπης.

Από τα παιδικά μου χρόνια έχω ακούσει πολλές φορές από τους κυβερνώντες αυτόν τον τόπο για εθνικούς κινδύνους, κάποιες φορές υπαρκτούς, τις περισσότερες φορές ανύπαρκτους, και ότι είναι εθνική ανάγκη να αντιμετωπιστούν. Βέβαια αυτή η εθνική ανάγκη της αντιμετώπισης των κινδύνων ήταν σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων που πλήρωναν συνήθως «τα σπασμένα».
Κατηγορία Απόψεις