Δευτέρα, 6 Απριλίου 2020, 8:35:27 μμ

Στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΚΕ, που πραγματοποιήθηκε με μοναδικό αντικείμενο τη συζήτηση του προγράμματος αυτοδιοικητικής μεταρρύθμισης «Καλλικράτης», ομόφωνα ψηφίστηκε από τα μέλη της ΚΕΔΚΕ η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της ώστε και στη νέα διοικητική μεταρρύθμιση  να διατηρηθούν οι ορεινές και απομακρυσμένες Κοινότητες.

Ο κοινοτάρχης Λιβαδίων Φώτης Κιλιπίρης ανέλαβε πρωτοβουλία σύνταξης ενός κοινού ψηφίσματος, ώστε 19 αμιγώς ορεινές και χειμάζουσες Κοινότητες της πατρίδας μας διατηρήσουν τη διοικητική τους  αυτοτέλεια ενόψει της αυτοδιοικητικής μεταρρύθμισης   του σχεδίου «Καλλικράτης».

Κατηγορία Αρθρογραφία

Ο στόχος της νέας αρχιτεκτονικής της αυτοδιοίκησης (Καποδίστριας ΙΙ) στο επίπεδο της ορεινής μικροπεριφέρειας, δεν θα πρέπει να εξαντληθεί  απλά στις συνενώσεις και τα όρια των νέων Ο.Τ.Α. Η νέα διοικητική διαίρεση στο επίπεδο αυτό θα πρέπει να συνυπολογίσει τη νέα πραγματικότητα που έχει πλέον διαμορφωθεί, με βάση την εμπειρία της πρώτης αυτοδιοικητικής μεταρρύθμισης (Καποδίστριας Ι).

Κατηγορία Αρθρογραφία

Στην ερώτηση αυτή κλήθηκε να απαντήσει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Terres d’ Eau” στα πλαίσια του διασυνοριακού προγράμματος MEDOCC INTEREG III. Σκοπός του προγράμματος “Περιοχές του Νερού” (Terre d’ Eua”) ήταν να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία (τοπικά προϊόντα, γαστρονομία, τοπικοί πολιτισμοί) των κοινοτήτων που ζουν και δραστηριοποιούνται σε περιοχές όπου το νερό είναι το χαρακτηριστικό τους στοιχείο.

Κατηγορία Αρθρογραφία