Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019, 4:01:02 μμ
Σάββατο, 01 Σεπτεμβρίου 2007 05:26

Αύξηση κερδοφορίας στον όμιλο Kleemann

Γράφτηκε από τον
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Με αυξήσεις στον κύκλο εργασιών και στην κερδοφορία προ φόρων έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2007 για τον όμιλο της Kleemann, τόσο σε ενοποιημένο επίπεδο όσο και σε επίπεδο μητρικής εταιρείας.
Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του πρώτου εξάμηνου του 2007, σε επίπεδο μητρικής εταιρείας ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 46,5 εκατ. ευρώ έναντι 36,3 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας άνοδο κατά 28%, ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε σε 7,7 εκατ. ευρώ το εξάμηνο του 2007, από 6,7 εκατ. ευρώ στο ίδιο διάστημα του 2006, παρουσιάζοντας αύξηση 15%. 

Τα κέρδη προ φόρων στο εξεταζόμενο διάστημα διαμορφώθηκαν σε 6,8 εκατ. ευρώ από 6,2 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου του προηγούμενου χρόνου κατά 9,7%. Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους της μητρικής διατηρήθηκαν στα περσινά επίπεδα (5,1 εκατ. ευρώ), με το περιθώριο να διαμορφώνεται στο 11%.
Την ίδια περίοδο, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 51,2 εκατ. ευρώ έναντι 40,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, σημειώνοντας αύξηση 27%.  
Εξάλλου, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 9,5 εκατ. ευρώ, έναντι 9,1 εκατ. ευρώ πέρσι, εμφανίζοντας άνοδο 4,4%.  Τα δε ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε 8,2 εκατ. ευρώ, από 8,1 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 5,6 εκατ. ευρώ, έναντι 5,9 εκατ. ευρώ το 2006 με το περιθώριό τους να διαμορφώνεται στο υψηλό επίπεδο του 11%.
Το σύνολο του ενεργητικού του ομίλου την τρέχουσα περίοδο ξεπέρασε τα 119,6 εκατ ευρώ, έναντι 105,8 εκατ ευρώ την 31/12/2006 και αντίστοιχα της εταιρίας τα 105,1 εκατ ευρώ έναντι 93 εκατ ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου την 30/06/2007 ανήλθαν σε 72,6 εκατ ευρώ έναντι 70,2 εκατ ευρώ την 31/12/2006 και αντίστοιχα της εταιρίας σε 64,9 εκατ ευρώ έναντι 63,5 εκατ ευρώ.

Πορεία μεγεθών
Η διοίκηση της Kleemann Hellas σημειώνει ότι η πορεία του εξαμήνου επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις της για την οργανική ανάπτυξη του ομίλου. Αποδίδει δε τη σημαντική ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών ομίλου και μητρικής στην ανοδική πορεία της ελληνικής αγοράς, στην ανάπτυξη των θυγατρικών εταιρειών, στην περαιτέρω αύξηση των εξαγωγών της εισηγμένης, αλλά και στην προώθηση νέων προϊόντων στην αγορά. Στην αναφερόμενη περίοδο, τη μεγάλη ανάπτυξη του κύκλου εργασιών τόσο στον όμιλο όσο και στην μητρική εταιρεία δεν ακολούθησε η κερδοφορία, επηρεαζόμενη κυρίως από την μεγάλη αύξηση του κόστους των πρώτων υλών και ιδιαιτέρως των τιμών των χαλυβουργικών προϊόντων. Ωστόσο, η επίδραση της εν λόγω αύξησης τείνει να εξαλειφθεί στο δεύτερο εξάμηνο, καθώς το κόστος αυτό έχει ήδη αρχίσει να απορροφάται από την αγορά.  

Εκτιμήσεις
Για το σύνολο της τρέχουσας χρήσης η διοίκηση της Kleemann προβλέπει για τη μητρική πωλήσεις 85,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 12,3% σε σχέση με αυτές των 76,2 εκατ. ευρώ του 2006 και κέρδη προ φόρων 12,3 εκατ ευρώ έναντι 11,1 εκατ. ευρώ του 2006. Παράλληλα, σε ό,τι αφορά τον όμιλο η διοίκηση αναμένει πωλήσεις 97,8 εκατ. ευρώ περίπου, έναντι 85,0 εκατ. ευρώ το 2006 και κέρδη προ φόρων 15,9 εκατ ευρώ έναντι 15,0 εκατ. ευρώ πέρυσι.
Ο όμιλος Kleemann δραστηριοποιείται και κατέχει ηγετική θέση στην αγορά των ανελκυστήρων. Η μητρική εταιρία ιδρύθηκε το 1983 και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1999. Ο όμιλος απασχολεί περισσότερους από 950 εργαζομένους στην Ελλάδα και το εξωτερικό και αναπτύσσει την παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα του σε κτιριακές εγκαταστάσεις που ξεπερνούν τα 70.000 τμ.
Περισσότερες πληροφορίες για τον όμιλο θα βρείτε στην ιστοσελίδα του, στην διεύθυνση www.kleemann.gr.