Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019, 11:48:26 μμ
Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2019 22:11

Το Δημόσιο αναζητεί στέγη για το Ειρηνοδικείο Κιλκίς

Γράφτηκε από τον
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Με διακήρυξη της Κτηματικής Υπηρεσίας Κιλκίς που δημοσιοποιήθηκε ηλεκτρονικά και μόνο, το Δημόσιο αναζητεί κτήριο στο κέντρο του Κιλκίς για τη στέγαση των υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου Κιλκίς, το ποίο ως γνωστόν στεγάζεται εδώ και χρόνια σε ένα εντελώς ακατάλληλο κτηριο, γεγονός που προκάλεσε κατ’ επανάληψη της διαμαρτυρίες του δικηγορικού συλλόγου, των πολιτών και φορέων της πόλης και του νομού.


Καταχωρίζουμε από τη διακήρυξη τα σημαντικότερα σημεία:
Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Κιλκίς διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Ειρηνοδικείου Κιλκίς, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους :
Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής μικτής επιφάνειας 328,00 τ.μ. εκ των οποίων 188 τ. μ. για γραφειακούς χώρους και αίθουσα ακροατηρίου και 75 τ. μ. για αποθηκευτικούς και βοηθητικούς χώρους.
Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης του Κιλκίς
Το ακίνητο μπορεί να είναι αποπερατωμένο ή ημιτελές ή υπό ανέγερση και να παραδοθεί έτοιμο προς χρήση στο δημόσιο, μέσα στην προθεσμία που θα ορισθεί στην απόφαση έγκρισης πρακτικών της δημοπρασίας και θα αναγράφεται στη σύμβαση μίσθωσης.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσουν στην Επιτροπή Στέγασης Δημοσίων Υπηρεσιών του άρθρου 9 του ν. 3130/2003, που συνεδριάζει δημόσια, οι ίδιοι ή ειδικός προς τούτο πληρεξούσιος, έγγραφη προσφορά στην οποία να περιγράφονται λεπτομερώς οι χώροι, η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν καθώς και το ζητούμενο μίσθωμα.
Ο εκμισθωτής είναι υποχρεωμένος κατά τη διάρκεια της μίσθωσης να προβαίνει στις αναγκαίες επισκευές φθορών και βλαβών, που οφείλονται στη συνηθισμένη χρήση του μισθίου, μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από τη στεγαζόμενη υπηρεσία.
Η πληρωμή του μισθώματος αρχίζει από την ημερομηνία εγκατάστασης της υπηρεσίας στο μίσθιο
Η διάρκεια της μίσθωσης είναι δώδεκα (12) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το δημόσιο.
16. Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των χιλίων (1.000,00) € . Το μίσθωμα που τελικά θα προκύψει από τη δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό για μια τριετία και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως από την έναρξη του τέταρτου έτους της μίσθωσης κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου δωδεκαμήνου, όπως αυτή η μεταβολή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).
17. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 08-03-2019, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00 μέχρι 11:00 στα γραφείο της Κτηματικής Υπηρεσίας Κιλκίς, στην οδό Εθνικής Αντίστασης 5, στον 1ο όροφο, στην πόλη του Κιλκίς.